söndag 14 augusti 2016

Omoralisk diskriminering av svenska bönder Civilminister Ardalan Shekarabi (S) menar att svenska bönder har diskriminerats. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) menar att svenska bönder har diskriminerats. Varför äter vi mat som svenska bönder skulle bli polisanmälda för om de producerade? Runt om i Sverige frågar sig många bönder varför kommuner och regioner serverar deras barn mat som de själva skulle bli polisanmälda för om de producerade den. Tack vare aktivt gräsrotsengagemang så har dock den styvmoderliga behandlingen av de svenska bönderna kommit upp på agendan. Civilminister Ardalan Shekarabi sade exempelvis nyligen att "problemet har varit att vi har långtgående djurskyddskrav i svensk lagstiftning som våra bönder måste följa, det är bra krav men medför också kostnader. Men kraven har inte uppställts i alla upphandlingar när man köpt kött från offentliga sektorns sida, snacka om dubbelmoral. I praktiken har det varit diskriminering mot svenska bönder." Sverige har idag världens främsta djuromsorg med salmonellafrihet och mycket låg antibiotikaanvändning samt även den miljövänligaste livsmedelsproduktionen i världen. De hårdare reglerna har dessvärre länge bidragit till att väldigt många bönder har tvingats sluta och att varannan köttbit i Sverige idag importeras. De senaste åren har dock både privatkonsumenter och offentlig sektor börjat se värdet i det svenska köttet. länk

söndag 31 maj 2015

The Myth of Carbon Pollution

onsdag 1 april 2015

Global Warming Debunked at Senate Hearing 3/26/2013


Dr Don Easterbrook Exposes Climate Change Hoax
Don J. Easterbrook is Professor Emeritus of Geology at Western Washington University.


Easterbrook was educated at the University of Washington, where he received the BS in 1958, the MS in 1959, and the PhD (Geology) in 1962. His doctoral dissertation was entitled Pleistocene Geology of the Northern Part of the Puget Lowland, Washington. Easterbrook has studied global climate change for five decades. He was chairman of the Geology Department at Western Washington University for 12 years. He is an active environmentalist, having initiated undergraduate and graduate programs in environmental geology at Western Washington University.

Scientific Societies

President of the Quaternary Geology and Geomorphology Division of the Geological Society of America Chairman of the 1977 National Geological Society of America meeting U.S. representative to the United Nations International Geological Correlation Program Associate Editor of the Geological Society of America Bulletin for 15 years Associate Editor of the Geomorphology International Journal Director of Field Excursions for the 2003 International Quaternary Association Congress Founder of the Pacific Coast Friends of the Pleistocene Founding member of American Quaternary Association

Awards

National award for ‘Distinguished Service to the Quaternary Geology and Geomorphology Division’, Geological Society of America Lifetime Achievement
Award,

Research

Easterbrook has conducted geologic research in the North Cascade Range, Puget Lowland, Columbia Plateau, Rocky Mts., New Zealand Alps, Argentine Andes, and various other parts of the world. His research has been funded by the National Science Foundation, U.S. Dept. of Interior, and several other governmental agencies. Easterbrook gave a speech at the 2006 Geological Society of America annual meeting, in which he stated:

"If the cycles continue as in the past, the current warm cycle should end soon and global temperatures should cool slightly until about 2035, then warm about 0.5°C from ~2035 to ~2065, and cool slightly until 2100. The total increase in global warming for the century should be ~0.3 °C, rather than the catastrophic warming of 3-6°C (4-11°F) predicted by the IPCC."

onsdag 18 mars 2015

EU:s handelsavtal med USA – dödsstöten för svenskt jordbruk

Jordbrukarna övergav moderaterna i EU-valet


Jag har en stark känsla av att moderaterna tappade många röster bland jordbrukare genom sin positiva inställning till GMO, sitt vurmande för EU:s frihandelsavtal med USA och inte minst Anna Maria Corazza Bildts inställning till ökad svensk självförsörjning som hon föraktfullt avfärdade som ”matnationalism”.

Detta föll inte i god jord allra helst som Anna Maria Corazza Bildt själv driver ett företag som importerar lyxmat från sitt hemland Italien. Slikt tal går kanske hem i Täby, Djursholm, Lidingö, Danderyd och på Östermalm, men inte hos bönder och landsbygdens folk.

Att de EU-kritiska partierna gick fram var väntat med tanke på att allt fler även i Sverige vill omförhandla sitt avtal med EU eller lämna den korrumperade och djupt odemokratisk unionen. LÄNK

tisdag 23 december 2014

911 False Flag - American Traitors & Mossad - Where are the Oath Keepers? - Ken O'Keefe

This is the updated version (as of December 2014) of my 911 production originally broadcast on The Peoples Voice in January 2014. It has additional footage and commentary, improved graphics and is a direct response to David Cameron's rediculous speech at the UN General Assembly in 2014.


torsdag 11 december 2014

Det Orwellska nyspråket

Det Orwellska nyspråketNyspråk, engelska: Newspeak, är språket som talas i samhället som beskrivs i romanen 1984 av George Orwell.

 "" Det syftar till att upprätthålla romanvärldens rigida och ofria samhälle genom att begränsa individens tankeutrymme och därigenom förhindra kritik mot "Partiet" och dess ledare "Storebror".

Språkets struktur och syfte beskrivs detaljerat i ett fristående appendix i Orwells roman. Det som är mest utmärkande för nyspråket är att mängden ord hela tiden minskas, och att sidobetydelser undviks. Begreppet nyspråk används också i överförd bemärkelse vid kritik mot svårförståeliga eufemismer i den politiska debatten och mot intetsägande organisationsnamn.

"" "" Stigmatisering innebär att medlemmar av sociala kategorier - om vilka andra har negativa uppfattningar eller stereotypier - diskrimineras i deras egenskap av medlemmar i densamma kategorin.
Sådana sociala kategorier är utgrupper relativt samhällets dominerande grupp.""

Hur långt har vi då kommit inom användandet av "nyspråket" ?

Länk Antirasism wikipedia

 Om vi ser till det begrepp som är vidhäftat de som är mot rasism diskriminering och mobbning vilka är tre begrepp som måste hänga ihop eller vila på samma grund, så har det hänt något vilket inte alla reflekterat över, nämligen att det fått fäste i vår vardag....

Antirasism är ett samlingsnamn på motgrupperingar mot rasism. Antirasister vänder sig mot diskriminering grundad på rastillhörighet.

Men det får genom de som använder "nyspråket" i Orwelliska anda en helt ny mening vilket används för att stigmatisera de som vänder sig mot rasismen diskrimineringen och mobbningen


"" Politiskt korrekt nyspråk är en samlingsportal över politiskt korrekta begrepp som används i dagens samhällsdebatt.""

Möjligheten att påverka språket är central om man vill kunna påverka människors världsbild. Frankfurtskolan förstod detta, så även deras moderna ideologiska arvtagare som idag kontrollerar vår media och kultur.

Därför används förskönande uttryck för att beskriva fenomen de vill skapa folklig acceptans för, medan de använder patologiserande och nedsvärtande uttryck för att benämna regimkritiker och politiskt inkorrekta åsikter som de vill motverka och stigmatisera.


Länk Antirasism metapedia


Begreppet Antirasism inom nyspråket..


"" Antirasism är ett politiskt begrepp med sitt ursprung i den universella antirasismen med vilket begreppet ofta är synonymt. Användandet av begreppet antirasism förekommer inte sällan i debatter för att skuldbelägga etniska svenskars uttryck för missnöje med mångkultur och invandring samt att styra samhällsdebatter.

En antirasist betraktas som motsatsen till en rasist i betydelsen att man förnekar existensen av mänskliga raser, inte att man är motståndare till andra raser. En differentiell antirasist erkänner dock existensen av dessa och rätten att bejaka skillnaderna som arten människa uppvisar.""  


""Antirasism är ett inexakt, men ofta använt, begrepp, vilket i huvudsak användes för att stärka en föreställning av enighet vilken tänkes gripa över flera olika politiska inriktningar.

Ur en analytisk synpunkt baserar sig antirasismen på en kombination av egalitarism, anarkism och humanism. Den egalitära komponenten är i vetenskaplig mening fullständigt vederlagd, och bygger på föreställningen att människoarten utmärker sig från övrig natur därigenom att evolutionen av hennes yttre och inre beskaffenheter skulle ha en sinsemellan oberoende historia.

Kombinationen av ett anarkistiskt och humanistiskt tankesätt utsäger att vem som helst får göra vad som helst i ett samhälle, så länge handlingen inte omedelbart och intuitivt skadar någon annan. Tankegången är alltså inte värdenihilistisk, då en slags förenklad moral nedlägges i skillnaden mellan antirasistiskt förhållningssätt (gott) och rasistiskt förhållningsätt (ont).

Den som säger sig förespråka antirasism tänker sig även implikationen av humanism och egalitarism i en utopi om alla människors fullständiga acceptans gentemot varandra. Inte sällan underförstås politiska undantag från den allomfattande acceptansen trots att dessa undantag i sig strider mot utopin.""


En av de mest betydelsefulla historiska inslagen ur synpunkten för dagens universella antirasism, är den så kallade Frankfurtskolan.

I och med Frankfurtskolan ådagalägges också de typiska, politiska kopplingar som genomlöper hela den antirasistiska dagordningen. Frankfurtskolan bildades av en grupp kommunister kring Georg Lukacs, med avsikt att sprida kommunism över delar av världen där kommunismen ännu inte var etablerad.

Medlen för denna ambition var kulturens förstörelse och upprättande av barbari. Bl.a. föraktades inom Frankfurtskolan konstens hänsyftning till gudomlig skepnad, uttryckt i estetism och till viss del även naturalism, i dess avbildande av Guds verk.

Georg Lukacs var själv en uttalad förespråkare av sexuell frigörelse och införande av sexualundervisning i skolorna."" Georg Lukács

 

torsdag 23 oktober 2014

Protocols of the Wise Men of Zion

LÄNK
The CIA’s worldwide reign of terror on behalf of the Illuminati banker elite is reminiscent of a blue-print for global domination that emerged in the mid 1800’s. The controversial document – known as the Protocols of the Wise Men of Zion – was obtained by the daughter of a Russian general after she paid a bribe of 2,500 French francs to a member of the Mizraim Freemason Lodge in Paris – home to the inner circle of the Knights Templar known as the Priory of Sion.